Prof. Dr. Serhat ÖZEKES    

Ana Sayfa

Özgeçmiş

Yayınlar

Ödüller

Dersler

Fotoğraflar

İrtibat

English

YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Erguzel T., Ozekes S., Tan O., Gultekin S., “Feature selection and classification of electroencephalogram signals: An artificial neural network and genetic algorithm-based approach”, Clinical EEG & Neuroscience, 46, 321-326 (2015) (Science Citation Index)

Erguzel T., Ozekes S., Hizli Sayar G., Tan O., Tarhan N., A hybrid artificial intelligence method to classify trichotillomania and obsessive compulsive disorder”, Neurocomputing, 161, 220-228 (2015) (Science Citation Index)

 Erguzel T., Ozekes S., Gultekin S., Tarhan N., Hizlisayar G., Bayram A., “Neural Network Based Response Prediction of rTMS in Major Depressive Disorder Using QEEG Cordance”, Psychiatry Investigation, 12, 61-65 (2015) (Science Citation Index Expanded)

Yukselturk E., Ozekes S., Turel Y.K., “Predicting Dropout Student: An Application of Data Mining Methods in an Online Education Program”, European Journal of Open, Distance and e-Learning, 17, 118-133 (2014) (EBSCO, ERIC, DOAJ, Cabells).

Ozekes S., Erguzel T., Hizli Sayar G., Tarhan N., “Analysis of Brain Functional Changes in High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression”, Clinical EEG & Neuroscience, 45, 257-261 (2014) (Science Citation Index)

 Erguzel T., Ozekes S., Gultekin, S., Tarhan N., “Ant Colony Optimization Based Feature Selection Method for QEEG Data Classification”, Psychiatry Investigation, 11, 243-250 (2014) (Science Citation Index Expanded)

Goker I., Osman O., Ozekes S., Baslo M.B., Ertas M., Ulgen Y., “Classification of Juvenile Myoclonic Epilepsy Data Acquired Through Scanning Electromyography with Machine Learning Algorithms”, Journal of Medical Systems, 36, 2705-2711 (2012). (Science Citation Index Expanded)

Ozekes S. ve Osman O., “Computerized Lung Nodule Detection Using 3D Feature Extraction and Learning Based Algorithms”, Journal of Medical Systems, 34, 185-194 (2010). (Science Citation Index Expanded)

Ozekes S., Osman O. ve Ucan O.N., “Nodule Detection in a Lung Region that’s Segmented with Using Genetic Cellular Neural Networks and 3D Template Matching with Fuzzy Rule Based Thresholding“, Korean Journal of Radiology, 9, 1-9 (2008). (Science Citation Index Expanded)

Osman O., Ozekes S. ve Ucan O.N., “Lung Nodule Diagnosis Using 3D Template Matching”, Computers in Biology and Medicine, 37, 1167-1172 (2007). (Science Citation Index)

Ozekes S., “3D Colonic Polyp Detection in CT Images Using Template Matching”, Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, 7, 411-418 (2007). (Engineering Index Compendex)

Ozekes S. ve Camurcu A.Y., “Automatic Lung Nodule Detection Using Template Matching”, Lecture Notes in Computer Science, 4243, 247-253 (2006). (Science Citation Index Expanded)

Ozekes S. ve Camurcu A.Y., "Rule Based Detection of Lung Nodules in CT Images", Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, 6, 61-67 (2006). (Engineering Index Compendex)

Ozekes S., Osman O. ve Camurcu A.Y., "Mammographic Mass Detection Using A Mass Template", Korean Journal of Radiology, 6, 221-228 (2005). (Science Citation Index Expanded)

 

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Ozekes S. ve Karakoç E.N., “Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Anormal Ağ Trafiğinin Tespit Edilmesi”, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 566-576, (2019).

Cetin V., Ozekes S., Camurcu, Y., “An Iterative Segmentation Method For Region of İnterest Extraction”, International Journal of Electronics; Mechanical and Mechatronics Engineering, 3, 201-204, (2012).

Ozekes S., “Rule-Based Lung Region Segmentation and Nodule Detection via Genetic Algorithm Trained Template Matching “, Istanbul Commerce University Journal of Science, 6 (11), 17-30 (2007).

Ozekes S. ve Camurcu A.Y., “Şablon Eşleme Yöntemi Kullanılarak Mamogramlardaki ve Akciğer BT’lerindeki Anormalliklerin Bilgisayar Destekli Tespiti: Bir Derleme Çalışması”, Istanbul Commerce University Journal of Science, 5 (9), 101-118 (2006).

Ozekes S. ve Camurcu A.Y., "Computer Aided Detection of Mammographic Masses on Digital Mammograms", Istanbul Commerce University Journal of Science, 4 (8), 87-97 (2005).

Ozekes S., "Evaluation of Active Queue Management Algorithms", Istanbul Commerce University Journal of Science, 4 (7), 123-139 (2005).

Ozekes S., "Veri Madenciliği Modelleri ve Uygulama Alanları", Istanbul Commerce University Journal of Science, 3 (3), 65-82 (2003).

Ozekes S. ve Osman O., "Classification and Prediction in Data Mining with Neural Networks", Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, 3, 707-712 (2003).

Ozekes S. ve Camurcu Y., "Classification and Prediction in a Data Mining Application", Journal of Marmara for Pure and Applied Sciences, 18, 157-172 (2002).

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

Ozekes S., “Computerized Loan Risk Prediction In Banking”, Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Paris, Fransa, 11(02):191–192 (2018).

Ozekes S., “Educational Data Mining: An Application on Distance Education in Higher Education”, 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey (2015)

Ozekes S., Artificial Intelligence in Psychiatric Disorders (Application of Classification Methods: Artificial Neural Network/Support Vector Machine),  EEG & Clinical Neuroscience Society (ECNS) Conference, Mount Saint Vincent University, Halifax, Nova Scotia, Canada, (2014).

Ozekes S., A Financial Data Mining Application Using Machine Learning Techniques,  International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Harvard Medical School, Boston, USA, (2014).

Erguzel T., Ozekes S. et.al, “Classification of Major Depressive Disorder Subjects Using Pre-rTMS Electroencephalography Data with Support Vector Machine Approach”,  IEEE Technically Co-Sponsored Science and Information Conference, London UK, (2014).

Ozekes S., Predicting the Student’s Success and Determining the Factors Affecting Student Success in Distance Education Courses Using Decision Trees and Genetic Algorithms,  International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, 18-22 March 2013, University of Las Vegas, Las Vegas, USA (2013).

Erguzel TT., Ozekes S., " Trajectory Tracking Performance Comparison of Genetic Algorithm and ACO for Fuzzy Controller Tuning on Water Level Process”, International Science and Technology Conference, Istanbul (2011).

Ozekes S., Osman O. ve Çamurcu Y., "Computerized Detection of Architectural Distortions in Digital Mammograms", 19th International Conference on Computer Assisted Radiology and Surgery, Berlin, International Congress Series 1281, 1396 (2005).

Osman O. ve Ozekes S., "Breast Cancer Diagnosis via Artificial Neural Networks", International Conference on Signal Processing’2003, Çanakkale, 1, 112-115 (2003).

 

Ulusal, Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

Ozekes S., Erguzel TT., “Tekrarlı Transkranial Manyetik Uyarım Tedavi Yöntemi Sonucunun EEG Tabanlı Tahmin Edilmesi”, TIPTEKNO 2014, Kapadokya, Eylül 2014.

Goker, O. Osman, Ozekes S., M. Barış Baslo, M. Ertaş, Y. Ulgen, “Taramalı Elektromiyografi İşaretlerinin Lineer Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi”, TIPTEKNO 2010, Antalya, Ekim 2011.

I. Goker, O. Osman, Ozekes S., M. Barış Baslo, M. Ertaş, Y. Ulgen, “Taramalı Elektromiyografi Yöntemi İle Elde Edilmiş Olan Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Verilerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması”, TIPTEKNO 2010, Antalya, Ekim 2010.

Ozekes S. ve Çamurcu Y., "Veri Madenciliğinde Karar Ağaçları Yöntemi Uygulaması", Pamukkale Üniversitesi - Bilgi Teknolojileri Kongresi II, 180-182, 2003.